Hoạt động

Hàng năm công ty tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn kết các cán bộ công nhân viên trong công ty. Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao sức khỏe.


 
Giải đấu bóng đá cho toàn công ty
 
Phong trào thể dục thể thao toàn công ty.


 
Share: