Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
0931.502.502
info@ducanhbond.com.vn

Gửi tin nhắn riêng của bạn đến chúng tôi

Địa chỉ

Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Email

info@ducanhbond.com.vn

Thời gian mở cửa

Sáng 7.30 đến 11.30

Chiều 13.00 đến 18.00

Từ Thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

Nghỉ ngày chủ nhật