Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
0931.502.502
info@ducanhbond.com.vn

Nhu cầu sử dụng điện miền Bắc tăng cao nhất nước

Báo cáo của EVNNPC cho thấy, với môi trường kinh doanh thuận lợi, năm 2018, 27 tỉnh miền Bắc thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn trong tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Năm 2018, EVNNPC cũng đã phát triển được trên 400.000 khách hàng sử dụng điện. Nhu cầu điện của Điện lực miền Bắc tăng cao nhất cả nước trên 12%, thậm chí có nơi lên tới 15%, nhất là trong mùa nắng nóng.

Trong năm 2019, tổng công ty chú trọng giảm áp lực cho hệ thống điện, chống quá tải; tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia, bảo vệ môi trường; giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng sử dụng điện, góp phần thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...

Chia sẻ bài viết :