Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
0931.502.502
info@ducanhbond.com.vn

Keo vỉ voi nâu -1

Sản phẩm keo dán siêu dính 502 cho mọi thứ dính chắc