Telecom
Keo 502 chuyên dụng T2-AVC

Keo 502 chuyên dụng T2-AVC

MSP: T2-AVC
Đóng gói:  tip

Thông số kỹ thuật

facebook twitter google plus